Akciová společnost byla založena v roce 1993 a to jako nástupnický podnik bývalého státního podniku "Zemědělské stavby
v Ústí nad Labem" založené v padesátých letech. Společnost je přímým pokračovatelem bývalého závodu 05 v Ústí nad Labem,
který byl specializován na řemesla (závod stavomontáží) a stavby halových objektů a dřevostaveb, zejména rekreačních objektů
v horských oblastech a rodinných domků.

Od roku 1993 po kupónové privatizaci se rozsah pracovní činnosti rozšířil o veškeré pozemní stavitelství a začaly se provádět kompletní stavby a to formou "na klíč".

Od roku 1991 do roku 1996 jsme svoji činnost rozšířili i na spolkové země Bavorsko, Sasko a Branibory. Na rozdíl od jiných
stavebních firem jsme zde prováděli práce formou smlouvy o díle a zajišťovali kompletní dodávky halových objektů a rodinných montovaných domků. Jednalo se o dodávku staveb v rozsahu 100 - 800 tis. DM za dílo.

V současnosti společnost zajišťuje kompletní dodávky pozemního stavitelství po celém území naší republiky.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labe, oddíl B, vložka 423.
 

DOKLADY K ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty 2022-09-01

Roční zpráva o hospodaření za rok 2021

Výkaz zisku a ztrát - 2021

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2021

Příloha k účetní závěrc 2021

Zápis z ŘVH 2022-06-21

Uveřejnění dle §384 ZOK

Oznámení - prohlášení akcií za neplatné

 

OSTATNÍ DOKLADY

Ceník úkonů pro akcionáře

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů